Kuinka avata oma ajoneuvon tarkastuspiste

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja. Heinäkuussa 2011 hyväksyttiin liittovaltion laki ajoneuvojen teknisestä tarkastuksesta ja Venäjän federaation tiettyjen säädösten muuttamisesta. Tämän lain mukaisesti vuodesta 2012 lähtien liikennepoliisin aiemmin suorittama tekninen tarkastus siirrettiin kaupallisille järjestöille - riippumattomille tarkastuspisteille. He eivät vain käsittele teknistä osaa (suorittavat tarkastuksen itse), vaan myös laativat kaikki tarvittavat asiakirjat. Monet yrittäjät pitivät tätä erinomaisena mahdollisuutena autokaupan kehittämiselle.

Tarkastuspisteen aseman saamiseksi sinulla on oltava Venäjän autovakuuttajien liiton (RAS) akkreditointitodistus. Sama organisaatio valvoo myös yksityisten tarkastuspisteiden toimintaa. Akkreditointitodistuksen hankkiminen riittää lähettämällä RAS: lle kirjeen (tai tuomalla sen henkilökohtaisesti) lausunnon ja seuraavien asiakirjojen kanssa:

 • jäljennökset perustamisasiakirjoista;
 • kopio yksittäisen yrittäjän henkilöllisyystodistuksesta;
 • ote oikeushenkilöiden yhtenäisestä valtionrekisteristä tai USRIP;
 • jäljennökset rakennusten (tai vuokrasopimusten) omistamista ja teknistä diagnostiikkaa koskevista asiakirjoista, joilla on asiaankuuluvat hyväksytyt tekniset ominaisuudet;
 • jäljennökset asiakirjoista, jotka vahvistavat mahdollisuuden siirtää tietoja UAIS TO: lle;
 • jäljennökset asiakirjoista, jotka vahvistavat vähintään yhden hyväksyttyjen vaatimusten täyttävän teknisen asiantuntijan läsnäolon organisaation henkilöstössä;
 • jäljennös asiakirjasta, joka vahvistaa hakemuksen allekirjoittajalla olevan viranomaisen läsnäolon suorittaa toimia oikeushenkilön puolesta;
 • liiteasiakirjojen luettelo;
 • kopio maksumääräyksestä ja seteli, jolla vahvistetaan akkreditointimaksun maksaminen.

Hyötyajoneuvojen tarkastuspisteen omistaja voi valita yhden tai useamman akkreditointialueen, toisin sanoen ajoneuvokategoriat, joita hänellä on oikeus tarkastaa. Seuraavat ajoneuvoluokat ovat saatavana: moottoriajoneuvot (L); matkustajien kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot, joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen (M1) lisäksi; matkustajien kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta ja joiden enimmäismassa on enintään viisi tonnia (M2); matkustajien kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta ja joiden suurin massa on yli viisi tonnia (M3); tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden suurin teknisesti sallittu massa on enintään 3, 5 tonnia (N1); tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden suurin massa on yli 3, 5 tonnia, mutta enintään 12 tonnia (N2); ajoneuvot tavaroiden kuljettamiseen, jotka painavat yli 12 tonnia (N3) jne.

Kymmenen työpäivän kuluessa hakemuksesi vastaanottamisesta PAC: lle tehdään päätös akkreditointitodistuksen myöntämisestä tai epäämisestä (esimerkiksi jos asiakirjoja ei ole laadittu vaatimusten mukaisesti tai jos hakija on toimittanut vääriä tietoja). Jos myönteinen päätös tehdään, kaikki uutta operaattoria koskevat tiedot merkitään viralliseen rekisteriin.

Akkreditointitodistukselle on maksettava Venäjän federaation hallituksen 18. elokuuta 2019 antaman asetuksen nro 912 ”Teknisten tarkastusten akkreditointimaksujen määrä” mukaisesti 20 tuhatta ruplaa ja 10 tuhatta ruplaa jokaisesta hakemuksessa ilmoitetusta teknisestä tarkastuspisteestä. Vuotuinen vahvistus akkreditointivaatimusten noudattamisesta maksaa 15 tuhatta ruplaa ja lisäksi 10 tuhatta ruplaa jokaisesta teknisestä tarkastuksesta.

Jos valitset yrityksen olemassaolon alussa useita alueita (esimerkiksi L, M1, M2) ja jatkossa aiot laajentaa niiden lukumäärää, jos yrityksesi muuttaa nimeä tai jos omistajan henkilötiedot muuttuvat, niin kaikissa näissä tapauksissa on tarpeen uusi akkreditointitodistus. maksaa 15 tuhatta ruplaa plus 10 tuhatta ruplaa jokaisesta teknisestä tarkastuksesta.

Tämä artikkeli saattaa olla vanhentunut. Aiheeseen liittyviä artikkeleita aiheesta:

Autopalvelun liiketoimintasuunnitelma auton maalausta varten

Oma yritys: autohälytysten asennuspaja

Autokaupan liiketoimintasuunnitelma

Autokäsittelyliiketoiminta: Automaattinen kierrätys

Jos aiot lisätä teknisen tarkastuksen pisteiden lukumäärää, todistuksen uusiminen maksaa 10 tuhatta ruplaa ja lisäksi vielä 10 tuhatta ruplaa jokaisesta hakemuksessa ilmoitetusta tarkastuspisteestä.

Melkein mikä tahansa sopivan alueen huone soveltuu huoltopisteen järjestämiseen. Mutta ilman erityisiä laitteita ei voi tehdä. Sille asetetut vaatimukset on annettu Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön 6. joulukuuta 2011 päivätyssä määräyksessä nro 1677 "Teknisen diagnostiikan tärkeimpien teknisten ominaisuuksien ja niiden luettelon hyväksymisestä". Tarvitset erityisesti:

 • laitteet jarrujärjestelmien diagnosointiin (yleisrullatelineet eri suurimman massan ajoneuvojen jarrujärjestelmien tarkistamiseen, yleismaailmallinen alustajarru jarrujärjestelmien tarkistamiseen, jarrujärjestelmien paineen ja tiiviyden valvontavälineet, laite jarrujärjestelmien tehokkuuden tarkistamiseen tien olosuhteissa, perävaunun kytkentäkuormain );
 • ohjausdiagnostiikkalaitteet (laite ohjauksen kokonaisvälien mittaamiseksi, testit ohjauksen ja jousituksen yksityiskohtien tarkistamiseksi);
 • laitteet ulkoisten valaistuslaitteiden diagnosointiin (laite ajovalojen säätämisen ja voimakkuuden kontrolloimiseksi);
 • renkaiden teknisen diagnostiikan välineet (vernier-paksuus viivaimella);
 • laitteet moottorin ja sen järjestelmien diagnosoimiseksi (kaasuanalysaattori, savunmittari, moottorin nopeuden ja öljyn lämpötilan mittauslaite tai pakokaasujen epäpuhtauspitoisuuden mittaamiseen tarkoitettu universaali laite, joka korvaa kolme edellistä laitetta; vuotoilmaisin kaasujärjestelmän tiiviyden tarkistamiseksi; melutasomittari) ;
 • välineet muiden elementtien tekniseen diagnostiikkaan (laite lasien valonläpäisyn ja tavallisen viivaimen tarkistamiseen);
 • kärjet painemittarilla ja kompressorilla.

Tämän tyyppisen yrityksen omistajien mukaan ajoneuvojen tarkastusten suorittamiseen tarvittavien laitteiden kokonaiskustannukset ovat 250-300 tuhatta miljoonaan ruplaan. Jos et ole säilyttänyt asiakirjoja minkään laitteiston ostosta teknisten tarkastusten suorittamista varten, voit vahvistaa sen omistajuuden todistamalla sen tarkastustodistukset, jotka ovat antaneet liittovaltion teknisen sääntelyn ja metrologian virasto. Alueilla on tämän viraston komiteoita.

Jos laitteiden ja huoneen kanssa on kaikki selvästi, pätevän asiantuntijan vaatimus jokaisessa tarkastuspisteessä herättää monia kysymyksiä.

Tekninen asiantuntija on työntekijä, joka täyttää tietyt pätevyydet. Hän suorittaa autojen teknisen diagnostiikan, ja juuri hän tekee päätöksen tarkastuslipun myöntämisestä ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Asiantuntijalla on oltava tietty koulutus, taidot ja kokemus Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön 1.12.2011 antaman määräyksen nro 1664 "Teknisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksien hyväksymisestä" mukaisesti. Erityisesti teknisestä asiantuntijasta voi tulla asiantuntija, jolla on:

 • korkea-asteen ammatillinen koulutus moottoriajoneuvoalalla (ja valtion todistus sellaisen olemassaolosta) tai ylemmän korkea-asteen koulutus sekä jatkokoulututkinto tai keskiasteen erikoistuminen sekä jatkokoulututkinto. Huomaa: asiantuntijan korkea-asteen koulutus ei välttämättä liity tieliikenteeseen, mutta se on hankittava teknillisessä korkeakoulussa (ja se on vahvistettava valtion myöntämällä tutkintotodistuksella). Hänen on myös suoritettava syventäviä kursseja ohjelmasta "Ajoneuvojen teknisen valvonnan ja diagnostiikan asiantuntija" ja saatava tutkintotodistus tai todistus. Tänä vuonna on edelleen sallittua, että asiantuntijalla "Moottoriajoneuvojen teknisen valvonnan ja diagnostiikan asiantuntija" -ohjelman edistynyttä koulutusta koskevan asiakirjan sijasta on asiakirja edistyneestä koulutuksesta valvontaviranomaisten ohjelmassa.
 • ajokortti ja vähintään kolmen vuoden kokonais ajokokemus. Teknisellä asiantuntijalla on oltava ajokortti tarkastettaville ajoneuvoluokille.
 • käytännön kokemus. Asiantuntijalla on oltava teoreettisten tietojen lisäksi myös käytännön työtaitoja autojen valmistus-, huolto-, korjaus- tai kunnossapito-olosuhteissa. Laissa on myös vähimmäistyökokemuksen rajoituksia. Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen haltijoiden on työskenneltävä vähintään kaksi vuotta erikoisalaansa ja keskiasteen erikoistuneiden koulutuksen haltijoiden - vähintään kolme vuotta.

Ennen uuden lain voimaantuloa teknisen tarkastuksen suorittamismaksu koostui valtion tulosta (300 ruplaa) ja itse teknisen tarkastuksen kustannuksista. Kaupalliset tarkastuslaitokset perivät tästä vuodesta vain tarkastusmaksuja ilman maksua. Näiden palvelujen kustannusten enimmäismäärä määritetään jokaiselle liiton aiheelle erikseen. Kallein tarkastus maksaa Moskovan alueella ja Primorsky-alueella.

Suurimmalla osalla muita alueita tämän menettelyn kustannukset eivät ole muuttuneet (100: sta 2300 ruplaan ajoneuvoluokasta ja alueesta riippuen). Tarkastusyrityksillä on oikeus asettaa omat hinnat palveluilleen. Ainoa vaatimus on, että ne eivät saa olla korkeampia kuin vahvistettu enimmäishinta.

Huolto-operaattoreilla on oikeus tehdä kolmenvälisiä sopimuksia RSA: n ja teknisten tarkastuskupongien valmistajien kanssa, mikä antaa heille mahdollisuuden itsenäisesti toimittaa itselleen uusia lomakkeita.

Kaikkien asianmukaisesti akkreditoitujen yritysten on velvollisuus siirtää päivittäin tietoja teknisistä tarkastuksistaan ​​ja kuponkeistaan ​​yhdelle automatisoidulle järjestelmälle (UAIS TO). Tiedot ovat välttämättömiä ensisijaisesti vakuutusyhtiöille, koska tämän vuoden CTP-vakuutukset annetaan vain sillä edellytyksellä, että teknisten tarkastusten lippu on voimassa, joka vanhenee aikaisintaan kuusi kuukautta myöhemmin. Tiedonsiirtoon ei tarvita erityistä ohjelmistoa. Se toteutetaan liikennepoliisin verkkosivuston kautta.

Todistuksen voimassaoloaika voidaan keskeyttää, jos olet esimerkiksi tehnyt virheen siirtäessäsi tietoja yhteen automaattiseen järjestelmään, rikkonut tarkastusmenettelyä tai et pystynyt suorittamaan vuosittaista menettelyä varmistaaksesi, että esineesi täyttää asetetut vaatimukset. Kahden tällaisen rikkomuksen jälkeen vuodessa varmenne peruutetaan.

Monet tarkastuspisteet avautuvat olemassa olevien autokorjaamojen perusteella. Laki ei kiellä näiden toimintojen yhdistämistä. Samalla teknisen tarkastuspisteen omistajalla ei ole oikeutta suorittaa oman ajoneuvonsa tarkastusta. Koska tarkastus tehdään sopimuksen perusteella, on mahdotonta tehdä sopimusta itsensä kanssa. Huomaa: Asiakkaiden kanssa ei tarvitse tehdä sopimusta paperimuodossa, koska maksu tarkastuspalveluista vahvistaa automaattisesti sopimuksen tekemisen.

Minimimääräinen lähtöpääoma oman tarkastuspisteen avaamiseksi on 500 tuhatta ruplaa. Muiden voitolähteiden puuttuessa (esimerkiksi autokorjaamo) näiden sijoitusten takaisinmaksuaika on noin vuosi.

Sysoeva Lilia

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019