Live Beer -paviljongin kannattavuuden taloudellinen laskelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

Rajoitukset ja oletukset:

Tämä taloudellinen laskelma paljastaa joitain ohjeita Living Beer -paviljongin avaamiselle.

Tätä taloudellista raporttia kehitettäessä on laadittu seuraavat raportit:

 • Tuloslaskelma;
 • Kassavirtalaskelma;
 • tasapainossa;
 • Taloudellinen kehitys;
 • Kustannushinta;
 • Integroidut indikaattorit lasketaan.

Laskentaparametrit

 • Taloudelliset laskelmat tehtiin lisensoidussa Alt-Invest 6.0 -ohjelmassa, lisenssinumero 61277.

 • Laskelmat tehtiin kuukausittain (esitetty vuosittain).

 • Kaikki hankkeen taloudelliset ja taloudelliset indikaattorit on laskettu maailman käytännössä hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti investointihankkeiden tehokkuuden arviointia koskevien suositusten nro 477 (18.8.2019) ja Venäjän federaation hallituksen 22. marraskuuta 1997 antaman asetuksen nro 1470 mukaisesti.

 • Sijoitustoiminnan suorituskriteerien laskenta suoritettiin yleisesti hyväksytyn kassavirtojen analysointimenetelmän mukaisesti.

 • Kassavirran diskonttaus tehdään yhden kuukauden välein.

18.08.2019