Rekrytointitoimiston liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Tämän hankkeen tarkoituksena on avata rekrytointitoimisto toteuttamaan erilaisia ​​rekrytointipalveluita kaupungissa, jonka asukasluku on yli miljoona.

Venäjän työmarkkinat ovat kypsempiä, ja sen seurauksena rekrytointipalveluiden suosio kasvaa. Nykyään melkein kaikki työntekijöitä etsivät yritykset turvautuvat rekrytointitoimistojen palveluihin. Työmarkkinoiden työvoimatoimistot toimivat välittäjinä työnantajien ja työnhakijoiden välillä tarjoamalla ensimmäiselle ehdokasvalinta asetettujen vaatimusten mukaisesti ja toinen - auttaa löytämään työtä.

Siksi rekrytointitoimiston avaamista pidetään lupaavana liiketoiminta-alueena. Etuja ovat suhteellisen alhaiset alkuinvestoinnit, alhaiset käyttökustannukset, kotiyrityksen mahdollisuus ja yrityksen organisoinnin yksinkertaisuus.

Hankkeen toteuttamiseksi vuokrataan huone liiketoimintakeskuksesta. Toimistotila on 12 neliömetriä ja vuokrahinta 15 000 ruplaa. Toimisto on varustettu tarvittavilla huonekaluilla, joiden käyttö sisältyy vuokraan.

Rekrytointitoimiston kohderyhmä ovat yritykset, jotka ovat kiinnostuneita pätevien työntekijöiden valinnasta.

Alkuinvestointi on 480 000 ruplaa. Alkuinvestointien tavoitteena on toimistolaitteiden, ohjelmistojen hankinta, vuosittainen tilaaminen työnantajien ja työnhakijoiden alueellisesta tietokannasta sekä käyttöpääomarahaston perustaminen ennen kuin projekti palaa takaisin takaisin. Suurin osa tarvittavista investoinneista on laitteiden hankintaa, joiden osuus on 48%. Omia varoja käytetään hankkeen toteuttamiseen.

Rekrytointitoimiston taloudellisissa laskelmissa otetaan huomioon kaikki hankkeen tuotot ja kulut, suunnitteluhorisontti on 3 vuotta. Tämän ajanjakson jälkeen odotetaan edellyttävän liiketoiminnan laajentamista. Laskelmien mukaan alkuinvestointi tuottaa tuloksen 9 kuukauden käytön jälkeen. Suunnitellun myyntimäärän saavuttaminen on suunniteltu 10. työkuukaudelle. Nettovoitto on tässä tapauksessa 158 000 ruplaa / kk, ja ensimmäisen toimintavuoden nettotulos on yli 893 000 ruplaa. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 34%.

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Venäjän talouden kehitys on johtanut monimutkaisen työmarkkinajärjestelmän muodostumiseen. Asiantuntijoiden etsinnästä on tullut tärkeä tehtävä monille yrityksille, joiden rekrytointitoimistot auttavat yrityksiä selviytymään. Työnvälittäjinä toimivien työnantajien ja työnhakijoiden välillä rekrytointitoimistot etsivät yrityksille sopivia työntekijöitä ja työpaikkoja. Tällä hetkellä melkein kaikki yritykset, jotka ovat kiinnostuneita henkilöstön löytämisestä, käyttävät rekrytointitoimistojen palveluita.

Venäjän työmarkkinat ovat kypsymässä: henkilöstöpalvelujen rakenne sekä tarjonnan ja kysynnän tasapaino muuttuvat. Rekrytointi- ja henkilöstöpalveluiden suosio kasvaa joka vuosi. Vuoden 2016 lopussa rekrytointipalvelumarkkinoiden liikevaihto oli 6, 5 miljardia ruplaa. Toimistoihin siirrettyjen avoimien työpaikkojen kokonaismäärä laski 18%, mutta palveluiden keskimääräiset kustannukset nousivat.

Nykyään Venäjällä on 1200 rekrytointitoimistoa, jotka työllistävät yli 15 tuhatta ihmistä.

On huomattava, että vuosi 2016 ei ollut helppo vuosi rekrytointipalvelumarkkinoilla: epävakaa taloudellinen tilanne vaikutti negatiivisesti alaan, mikä aiheutti markkinoiden määrän pienenemisen (5, 8%). Kustannusten optimoimiseksi monet yritykset kieltäytyivät rekrytointitoimistojen palveluista, kun taas toiset tiukensivat henkilöstön palkkaamista koskevia vaatimuksia, mikä vaikeutti toimistojen työtä.

Rekrytointimarkkinoiden tärkeimmät suuntaukset:

- "monimutkaisten avoimien työpaikkojen" määrän kasvu, jolla on korkeat vaatimukset kokemukselle, pätevyydelle ja kapea erikoistuminen;

- globalisaation vaikutukset työmarkkinoihin - yhä useammin työntekijät etsivät paitsi muita kaupunkeja myös ulkomaille;

- yhteistyö freelancereiden ja etätyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Etätyön markkinat kehittyvät aktiivisesti Venäjällä. Tällaista työpaikkaa tarjoavien avoimien työpaikkojen määrä on noin 35% mainosten kokonaismäärästä.

- kaikkien HR-prosessien asteittainen automatisointi. Toistaiseksi tämä suuntaus ei ole ollut laajalle levinnyt Venäjällä. HeadHunter-portaalin tilastojen mukaan tällä hetkellä vain 18% yrityksistä investoi alueen kehittämiseen. 50% yrityksistä on kuitenkin valmis osoittamaan budjetin HR-prosessien automatisointiin.

Kova teollisuuskilpailu pakottaa yritykset kaventamaan keskittymistään. Tämän päivän markkinarakenne koostuu:

- rekrytointitoimistot. He etsivät työntekijöitä, joita yritykset ovat pyytäneet. Erikoistuminen voidaan rajata palvelujen tarjoamiseen työnantajille tietyltä liiketoiminta-alueelta;

- erikoistuneet virastot. Nämä ovat suppeasti keskittyviä organisaatioita, jotka valitsevat tietyn erikoistumisen työntekijät;

- työnhakutoimistot. Tämä alue tarjoaa palveluita työnhakijoille työn valinnassa;

- Headhunters - virastot, jotka etsivät korkeasti päteviä työntekijöitä.

Yli 80% rekrytointitoimistojen kokonaismäärästä on rekrytointiorganisaatiot. He työskentelevät työnantajan tilauksesta ja valitsevat henkilöstön avoimeen virkaan tiettyjen parametrien perusteella. Työnantaja maksaa virastolle palkkion, joka on 10-20% ehdokkaan vuosituloista.

Rekrytointitoimiston avaaminen sinun on ymmärrettävä markkinoiden rakenne ja päätettävä organisaation erikoistumisesta. Tätä varten sinun pitäisi tietää, mitkä toimialat yleensä käyttävät rekrytointipalveluita. Vuoden 2016 lopussa rekrytointitoimistojen aktiivisimmat asiakkaat olivat:

- vähittäiskauppa, ravintolat, hotellit - 17%

- kulutustavarat - 16%

- teollisuustuotanto (polttoaineiden ja öljyjen käsittely) - 15%

- IT, televiestintä - 14%

- teollisuustuotanto (kaikki paitsi kulutustavarat) - 12%

- lääketiede - 11%

- rahoitus, pankit, sijoitukset, vakuutukset - 10%

- kuljetus ja logistiikka - 8%

- konsultointi ja palvelu - 6%

- rakentaminen ja kiinteistöt - 6%.

Näiden tilastojen perusteella on selvää, että eri toimialojen yritykset turvautuvat rekrytointitoimistojen palveluihin.

Jos haluat avata yrityksen pienin investoinnein, rekrytointitoimisto voi olla sopiva vaihtoehto. Voit halutessasi järjestää työn kotona säästämällä toimistovuokraan. Tältä osin alkuinvestointi rekrytointitoimistoon voi vaihdella välillä 250-500 tuhatta ruplaa. Kuten käytäntö osoittaa, rekrytointitoimiston keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3 kuukaudesta 1 vuoteen. Liiketoiminnan ilmeisestä yksinkertaisuudesta huolimatta on kuitenkin joitain vaikeuksia. Ensinnäkin markkinoita pidetään erittäin kilpailukykyisinä: Voittaaksesi kuluttajansä sinun on työskenneltävä ahkerasti tuloksen ja uskottavuuden saavuttamiseksi. Toiseksi rekrytointipalveluista saatavat tulot ovat melko vaihtelevia. Kolmanneksi on olemassa häikäilemättömien työnantajien tai työnhakijoiden vaara, jonka seurauksena rekrytointitoimisto voi kärsiä.

Taulukko 1 näyttää rekrytointitoimiston tärkeimmät edut ja haitat, jotka tulisi ottaa huomioon yritystä suunniteltaessa.

Taulukko 1. Rekrytointitoimiston avaamisen edut ja haitat

Hyödyt

puutteet

- alhainen aloitusinvestointi;

- alhainen takaisinmaksuaika;

- markkinat eivät riipu kausivaihteluista

- liiketoiminnan organisoinnin yksinkertaisuus

- alhaiset kustannukset käytön aikana;

- suuren henkilöstön tarpeen puute

- toimintaa ei ole lisensoitu

- kyky valita erilaisia ​​liiketoimintamuotoja

- korkea kilpailu markkinoilla

- epävakaa tulo

- häikäilemättömien työnantajien ja työntekijöiden riski

Voimme siis puhua tämän liiketoiminnan houkuttelevuudesta. Rekrytointitoimisto on erityinen liiketoiminta. Tällaisen yrityksen avaaminen ei ole vaikeaa, on paljon vaikeampaa muuttaa se menestyväksi ja kannattavaksi yritykseksi. Rekrytointitoimistolle yrittäjän liiketoimintaominaisuudet, taju ja päättäväisyys ovat tärkeitä. Käytäntö osoittaa, että voitto voidaan saavuttaa jo viraston toisella kuukaudella. Jos haluat avata yrityksen ilman investointeja ja sinulla on riittävät organisaatiotaidot, rekrytointitoimistosta tulee sinulle houkutteleva liiketoimintalinja.

3. HENKILÖSTÖVIRASTON PALVELUJEN KUVAUS

Tämä yritysprojekti sisältää rekrytointipalveluita tarjoavan rekrytointitoimiston avaamisen. Mahdollisille työnantajille virasto voi tarjota seuraavan tyyppisiä palveluita:

1) Seulonta jatkuu. Siihen sisältyy työskentely tietokantojen kanssa, jolloin hakijoiden ansioluettelot valitaan mekaanisesti suodattamalla koulutuksen, iän, työkokemuksen ja muiden parametrien perusteella.

2) Työnhakijan valinta. Parempi tapa hakea haastatteluun liittyvää työpaikkaa.

3) Henkilöstön jatkokoulutuskurssit.

4) Henkilöstön arviointi ja testaus. Tässä menettelyssä yritykset ovat kiinnostuneita, jotka haluavat lisätä henkilöstön tehokkuutta ja saada profiilin jokaisesta työntekijästä. Henkilöstön arviointi on välttämätön työkalu yrityksen henkilöstöjohtamisessa, jonka avulla voidaan arvioida työntekijän potentiaalia, motivaatiota, ammatillista soveltuvuutta ja muita parametreja.

5) Henkilöstövuokraus on eräänlainen yhteistyö työntekijöiden kanssa, kun yrityksen ei tarvitse tehdä työsopimusta työntekijän kanssa. Tällöin väliaikaisen sopimuksen työntekijän kanssa tekee rekrytointitoimisto itse.

6) Outstaffing - prosessi, jossa toimisto ei valitse työntekijöitä, vaan houkuttelee asiakasyrityksen olemassa olevan henkilöstön henkilöstökseen.

7) Ulkoistaminen - tiettyjen liiketoimintaprosessien tai tuotantotoimintojen siirtäminen yrityksen palvella toiselle yritykselle sopimuksen perusteella.

8) Headhunting - palvelun tyyppi, jolla toimisto valitsee korkeasti koulutetut asiantuntijat ja houkuttelee heidät asiakasyritykseen. Lisäksi viraston päätehtävänä on löytää tapa luoda suhteita ehdokkaaseen ja luoda olosuhteet, joissa ehdokas on valmis ehdotukseen.

9) Asiakasyrityksestä irtisanotun henkilöstön palkkaaminen - palvelu, jossa toimisto suorittaa menettelyn asiakasyrityksestä irtisanottujen henkilöstön palkkaamiseksi ajallaan ja tietyin ehdoin.

Rekrytointitoimiston päätehtävänä on etsiä työntekijöitä avoimille työpaikoille yrityksissä, jotka ovat viraston asiakkaita. Rekrytointitoimiston päätehtävänä on arvioida asiakasyrityksen vaatimuksia oikein ja valita nopeasti sopivat ehdokkaat avoimeen työpaikkaan. Jotta virasto toimisi tehokkaasti, tarvitaan suuri asiakaskunta. Sitten, saatuaan tilauksen, virasto voi nopeasti tarjota työnantajalle useita vaihtoehtoja kerralla. Jos odotusaika viivästyy, asiakas ottaa vain yhteyttä toiseen rekrytointitoimistoon.

Yleisesti ottaen työnvälitys viraston asiakkaan kanssa on seuraava: virasto hyväksyy työnantajan tilauksen henkilöstön etsinnästä. He sulkevat avoimet työpaikat ajoissa. Jos työnantaja hyväksyy asiantuntijat, yhden kuukauden koeajan jälkeen yritys maksaa edustajalle palkkion, jonka määrä määritetään prosentteina palkatun asiantuntijan vuosipalkasta. Palkkaus riippuu avoimen virkatason tasosta.

Rekrytointitoimiston algoritmi:

 1. Tilauksen vastaanottaminen työnantajalta

 2. Tulevaa työntekijää koskevien vaatimusten tunnistaminen

 3. Työskentele tietokannan kanssa ja valitse sopivat vaihtoehdot hakijoiden keskuudessa

 4. Jos tietokannassa ei ole sopivia vaihtoehtoja, sijoita mainoksia Internetiin

 5. Valinta useista ansioittavista ehdokkaista. Arvioidessaan ehdokkaita viraston on tarkistettava toimittamiensa tietojen oikeellisuus. Koska on olemassa riski saada väärää tietoa ehdokkaalta, mikä aiheuttaa tappioita

 6. Haastattelujen järjestäminen valituille ehdokkaille tulevien työnantajien kanssa

 7. Palvelujen vastaanottaminen palkatun työntekijän koeajan jälkeen (1 kuukausi)

 8. Jos valittu ehdokas irtisanotaan kokeilujakson aikana työnantajan aloitteesta, viraston on toimitettava työntekijälle ilmainen kertaluonteinen korvaus.

Projektiin sisältyy rekrytointitoimiston perustaminen, joka tarjoaa seuraavanlaisia ​​palveluita: seulonta, henkilöstön rekrytointi ulkomailta, joukko rekrytointi, henkilöstön leasing, ulkoistaminen, ulkoistaminen.

Jatkossa on mahdollista laajentaa palveluvalikoimaa: järjestää kauppakorkeakoulu, tarjota konsultointipalveluita ja kouluttaa henkilöstöä.

4. HENKILÖSTÖVIRASTON MYYNTI JA MARKKINOINTI

Rekrytointitoimiston kohderyhmä ovat yritykset, jotka ovat kiinnostuneita pätevien työntekijöiden valinnasta.

Käytäntö osoittaa, että rekrytointitoimiston edistäminen on vaikein vaihe yrityksen perustamisessa. Rekrytointitoimiston edistämisstrategia on melko tarkka, koska suora mainonta on tässä tapauksessa tehoton. Kova kilpailu rekrytointipalvelujen markkinoilla määrittelee rekrytointitoimiston maineen ja mainonnan tärkeän roolin. Siksi markkinointisuunnitelman perusta on perusteellinen tutkimus mainoskampanjasta ja työskentelytavoista.

Henkilöstön rekrytointiin liittyvää liiketoimintaa on mahdotonta harjoittaa ilman aktiivista, täysimittaista mainontaa. Ensimmäisessä vaiheessa menekinedistämistoimien tarkoituksena on tiedottaa potentiaalisille asiakkaille rekrytointitoimiston avaamisesta. Tämän myynninedistämisen päävaatimus on kohdennus suuntautumiseen mahdollisimman pienin kustannuksin. Kohderyhmän määrittämiseksi sinun tulee tutkia kaupungin liiketoimintaympäristöä, tunnistaa lupaavimmat toimialat ja yritykset. Tietoja voidaan tarjota useiden kanavien kautta: tietojen lähettäminen potentiaalisten asiakkaiden sähköpostiin, ”kylmät” puhelut omien palveluiden tarjouksilla, agentuurin esityksen pitäminen portfolion tai mainoslehtisen avulla, osallistuminen erilaisiin yritystapahtumiin, verkkosivustojen mainostaminen verkossa.

Lisäksi tärkeä vaihe myynninedistämisessä on kilpailuetujen muodostuminen, koska saatuaan tietoa palveluistasi asiakkaan on ymmärrettävä, miksi kannattaa valita toimistosi. Kilpailuetuja voivat olla:

- toimiston sopiva sijainti;

- välittäjäpalvelujen alhaiset kustannukset

- erityisedellytykset kanta-asiakkaille

- maksimaalinen toiminnan tehokkuus

- laaja tietokanta.

Autokorjaamon mainoskampanja toteutetaan seuraavilla työkaluilla:

- oman verkkosivustosi luominen. Monet asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että verkkosivustojen luominen ja mainostaminen Internetin kautta on tehokkain työkalu rekrytointitoimistojen mainostamiseen. Ensinnäkin tämä työkalu yksinkertaistaa vuorovaikutusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Toiseksi se parantaa organisaation liike-elämän mainetta. Kolmanneksi se helpottaa rekrytointitoimiston vuorovaikutusta molempien osapuolten kanssa: sekä asiakasyrityksen että hakijoiden kanssa. Rekrytointitoimiston verkkosivustolla olisi ilmoitettava luettelo tarjotuista palveluista ja niiden kustannuksista, työolosuhteista, yhteystiedot. Tällaisen sivuston hinta on noin 30 000 ruplaa. Jotta sivustoa voi käydä suuri joukko käyttäjiä, se on näytettävä TOP-kyselyissä. Tätä varten käytetään Internet-työkaluja, kuten SEO ja SMM-promootiot. Tällaisten palvelujen kustannukset voivat vaihdella, mutta keskimäärin 15-20 tuhatta ruplaa.

- mainonta mediassa. Voit sijoittaa ilmoituksen sanomalehteen tai yrityslehtiin. 1 modulaarinen mainospaikka lehdistössä ½ sivulla maksaa keskimäärin 3000 ruplaa.

- ”kylmät” puhelut ja postitukset. Voit valita itsenäisesti potentiaalisten asiakkaiden tietokannan ilmoittaakseen heidän palveluistaan. Jos mainosta on positiivinen, on välttämätöntä järjestää rekrytointitoimiston esitys tai tarjota mainosmateriaali, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot.

- ilmoitusten lähettäminen ja esitteiden jakelu. Tämän työkalun tarkoituksena on kiinnittää potentiaalisten hakijoiden huomio.

Ohjeellinen suunnitelma rekrytointitoimiston edistämiseksi on esitetty taulukossa 2. Laskelmien mukaan suunnitellaan käytettävän 75 000 ruplaa rekrytointitoimiston edistämiseen. Suurin osa myynninedistämistoimista on suunniteltu viraston avaamisen ensimmäisille kuukausille. Tässä tapauksessa et voi säästää mainonnassa. Tehokas ja osaava markkinoinnin edistäminen on avain rekrytointitoimiston menestykseen.

Taulukko 2. Mainosbudjetin rekrytointitoimisto

mitata

kuvaus

Kustannukset, RUB

Oman verkkosivustosi luominen ja mainostaminen

Oman käyntikorttisivustosi luominen ja mainostaminen Internetissä. Sivustossa tulisi olla yhteystiedot, luettelo tarjotuista palveluista ja niiden kustannuksista, työolosuhteet, online-hakemuslomake

50000

Mediamainonta

Ilmoitusten sijoittaminen liike- ja uutisjulkaisuihin

15000

Kylmäpuhelut ja uutiskirjeet

Распространение информации потенциальным клиентам, рассылка презентационных материалов и коммерческих предложений

10 000

Итого:

 1. 000 руб.

Активная маркетинговая стратегия позволяет ускорить процесс окупаемости средств, вложенных в открытие кадрового агентства и обеспечивает необходимый уровень продаж. Обычно в месяц у агентства бывает от 2 до 10 заказов. Средний доход кадрового агентства составляет 80-100 тыс. рублей в первые месяцы работы (при выполнении 3 заказов в течение месяца). В дальнейшем прибыль составляет 100-200 тыс. рублей. Важно обратить внимание, что первый месяц работы проходит с нулевой прибылью, поскольку заказчик оплачивает услуги по истечении испытательного срока.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Как открыть кадровое агентство с нуля? Алгоритм открытия проекта предполагает следующие этапы:

 • Зарегистрировать бизнес как ООО или ИП.

 • Сформировать базу данных

 • Запустить рекламное продвижение агентства

 • Подобрать офис

 • Закупить необходимое оборудование

 • Нанять сотрудников в агентство

Остановимся на каждом пункте подробнее.

1) Формирование базы данных. Этот этап является наиболее важным и трудоемким этапом. От обширности базы данных зависит эффективность и качество рекрутинговых услуг. При формировании базы данных кадрового агентства необходимо учитывать следующие рекомендации:

- база данных накапливается подбором мониторинга различных сайтов объявлений с поиском подходящих резюме и вакансий и внесением информации в программу;

- использование программного обеспечения, разработанного для работы с базами данными кадровых агентств. На данный момент существует множество программ, позволяющих работать с такими базами данных: E-Staff Рекрутер, Experium, 1С: Кадровое агентство, EFSOL: Кадровое агентство, Asper, OrangeHRM и другие;

- можно приобрести готовые базы данных. Приобрести доступ к базам сайтов по трудоустройству (avito.ru, hh.ru, job.ru, work.ru) возможно как в формате годовой подписки стоимостью, так и ежемесячной подписки, что позволит оценить эффективность продукта. Например, стоимость годовой подписки к базе данных HeadHunter составляет 98 000 рублей по Ростовской области, а по России – 583 000 рублей. Платные базы данных постоянно обновляются, благодаря чему у агентства всегда будет актуальная информация.

На формирование обширной базы уходит 2-3 года.

В работе кадрового агентства очень важно ведение документации, что также позволяет вести базу данных. В таблице 3 приведена основная документация, которая используется в кадровых агентствах.

Таблица 3. Базовые документы кадрового агентства

Документ

Характеристика

1

Договор на оказание услуг по подбору персонала

Договор регулирует отношения агентства и заказчика. Отдельно должны быть прописаны вопросы гарантий и ответственности, а также конфиденциальности и урегулирования споров. Чем подробнее будет расписана процедура взаимоотношения сторон, тем меньше риск возникновения споров. Шаблон договора рекомендуется показать юристу, чтобы убедиться в правильности составления документа.

2

Заявка на подбор

В этом документе прописываются требования заказчика к кандидату и общие условия его работы. Заявка – такой же полноценный документ, который нужно скреплять печатями и подписями сторон. Удобнее подписывать один договор, к которому потом как приложения подкрепляются заявки.

3

Анкета для соискателя

На случай, если у соискателя нет резюме, агентство должно иметь шаблон анкеты, которую соискатель может заполнить. Эти анкеты обрабатываются и позже вносятся в базу данных.

4

Формы отчетности менеджеров кадрового агентства

Отчетность менеджеров позволяет отследить структуру их работы и оценить эффективность работы по вакансиям.

5

Управленческая отчетность по деятельности кадрового агентства

Управленческая отчетность позволяет систематизировать работу и включает: ежемесячная отчетность менеджеров; ежемесячная отчетность по вакансиям, находящихся в работе; ежемесячная финансовая отчетность. Ведение этих отчетов позволит контролировать все процессы работы

6

Трудовой договор с менеджером кадрового агентства

Стандартный договор между работодателем и сотрудником

7

Должностная инструкция менеджера по подбору персонала

В инструкции прописываются все функции, которые выполняют работники

8

Стандарт резюме

Агентство должно иметь стандартную форму резюме, которая направляется заказчику. Поэтому все резюме подходящих кандидатов должны быть переоформлены в соответствии с этим шаблоном и обработаны (в частности, нужно убрать контактные данные соискателя)

9

Структура заключения по результатам собеседования

Некоторые заказчики запрашивают не только резюме кандидата, а резюме с подробным заключением от кадрового агентства. В заключении должны быть прописано, почему кандидат одобрен агентством, почему оно рекомендует кандидата и т.д. Для такого заключения также потребуется шаблон.

Ведение этой документации намного упростит работу агентства.

2) Поиск офиса. Кадровое агентство не нуждается в большом офисе – достаточно будет площади 10-15 кв. м. Желательно, чтобы офис располагался в бизнес-центре или в непосредственной близости от него. Обычно офисы в бизнес-центрах уже оборудованы мебелью и всеми необходимыми коммуникациями, что позволяет сократить первоначальные затраты. Офис лучше располагать в оживленном районе – в идеале в центральной части города.

Более того, работу агентства можно организовать в домашнем офисе, сэкономив тем самым на аренде помещения.

Для реализации проекта предполагается арендовать офисное помещение площадью 12 кв. м., расположенное в бизнес-центре. Офис оснащен необходимой мебелью. Арендная плата составляет 15 000 рублей в месяц.

3) Приобретение оборудования. Для обеспечения деятельности кадрового агентства необходимо закупить оборудование. Для оснащения офиса потребуется минимальный набор мебели, компьютеры, МФУ и телефоны. Для организации небольшого офиса, в котором будут работать три человека, потребуется три компьютерных стола, несколько офисных стульев, шкаф для хранения документации. Общая сумма затрат на мебель составит 45 000 рублей. Если снимать офис с мебелью, эту статью затрат можно исключить. Расходы на офисную технику составят 80 000 рублей. На технике тоже можно немного сэкономить, используя для работы свой личный компьютер.

Кроме того, на компьютерах должно быть установлено профессиональное программное обеспечение для составления баз данных. Стоимость годового пользования программным обеспечением составит в среднем 50 000 рублей.

4) Подбор персонала. На начальном этапе бизнеса для функционирования кадрового агентства будет достаточно иметь в штате двух сотрудников. Хорошо, если сотрудники будут универсалами, поскольку при работе с кадрами понадобятся профессиональные качества маркетолога, менеджера по продажам, социолога, психолога. Их заработная плата составляет 10-30% от заключенных сделок, т.е. средняя зарплата менеджера-кадровика - 25 000 рублей.

В крупных кадровых агентствах штат также включает психологи, юристы, системный администратор, бухгалтер. Какие-то из этих функций может выполнять менеджер, какие-то могут быть делегированы сторонним специалистам в случае возникновения такой ситуации. В данном проекте предприниматель выполняет функции бухгалтера, системного администратора и управленца. Уборка помещений входит в обязанности персонала бизнес-центра и входит в арендную плату, поэтому не потребуется включать уборщицу в штат.

При выборе сотрудников для кадрового агентства следует ориентироваться на следующие требования: высшее образование, развитые навыки продаж, опыт работы с массивом информации, уверенное владение компьютером, знание основ подбора персонала, коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, активность, инициативность.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Планируя, как открыть кадровое агентство, необходимо принимать во внимание законодательные нормы легализации бизнеса. С недавнего времени деятельность кадровых агентств не лицензируется.

Начальным этапом открытия кадрового агентства является регистрация бизнеса в государственных органах. Для ведения коммерческой деятельности регистрируется ООО с упрощенной системой налогообложения («доходы» по ставке 6%). Для регистрации юридического лица следует оплатить госпошлину 3000 руб. К расходам по регистрации бизнеса следует отнести затраты на печать и открытие банковского счета.

Помимо регистрации в качестве налогоплательщика следует зарегистрироваться в социальных фондах. Также необходимо открыть банковский счет для взаиморасчетов с клиентами. Рекомендуется обратиться за услугами юриста для составления образца договора кадрового агентства. Стоимость юридических услуг составит около 1-2 тыс. рублей.

Виды деятельности согласно ОКВЭД-2:

- 18.08.2019. «Услуги по найму рабочих»

- 18.08.2019. «Услуги по подбору кадров».

Штат организации включает двух менеджеров-рекрутеров, в обязанность которых входит:

- подбор массового и линейного персонала;

- постоянный мониторинг и оценка рынка труда. Ведение базы данных;

- прямой поиск кандидатов;

- проведение собеседований;

- анкетирование, оценка персонала по компетенциям и на знание профессиональной сферы;

- подготовка собеседований с руководящим составом, согласование сроков, организация встречи с кандидатом;

- обработка резюме и анкет кандидатов.

График работы кадрового агентства – с 9:00 до 18:00, выходные суббота, воскресенье.

В таблице 4 приведено штатное расписание и фонд оплаты труда кадрового агентства. Общий фонд оплаты труда составляет 97 500 рублей.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный

1

Руководитель

27 000

1

27000

Производственный

2

Менеджер-рекрутер

27 000

2

54000

Итого:

75 000, 00 ₽

Социальные отчисления:

22 500, 00 ₽

Итого с отчислениями:

97 500, 00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Финансовый план учитывает все доходы и расходы кадрового агентства, горизонт планирования составляет 3 года. Предполагается, что по истечению этого периода потребуется расширение бизнеса.

Для запуска проекта необходимо рассчитать объем стартовых вложений. Для этого нужно определиться с затратами на приобретение оборудования и программного обеспечения, рекламу и формирование оборотных средств на покрытие убытков начальных периодов.

В соответствии с финансовыми расчетами, проект требует привлечения денежных средств в размере 480 000 руб. Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение оборудования – 48%, доля расходов на первый месяц аренды – 3%, на оборотные средства – 31%, на рекламу – 16%, а на остальные статьи расходов – 2%. Проект финансируется за счет собственного капитала. Следует обратить внимание на объем оборотных средств – это должна быть достаточная сумма, поскольку первые доходы организация получит только со второго месяца работы.

Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 5. В статью затрат «Оборудование» отнесены офисная техника, программное обеспечение и приобретение доступа к региональной базе данных соискателей.

Сократить сумму первоначальных вложений можно, отказавшись от приобретения готовой базы данных и урезав расходы на рекламу. В таком случае, стартовый капитал кадрового агентства может составлять от 300 до 500 тыс. руб. Однако следует понимать, что, экономя на рекламе и базе данных агентство усложняет процесс работы и рискует остаться без продаж в первые месяцы. Поэтому рекомендуется не экономить на этих статьях, чтобы обеспечить доход с начала открытия бизнеса.

Таблица 5. Инвестиционные затраты

Наименование

Сумма, руб.

Недвижимость

1

Аренда за 1 месяц работы

15000

Оборудование

2

Оснащение офиса

228 000

Нематериальные активы

3

Käynnistetään mainoskampanja

75 000

4

Yrityksen rekisteröinti

10 000

Lyhytaikaiset varat

5

Lyhytaikaiset varat

150 000

6

Расходные материалы

2 000

Итого:

480 000

Расходы включают арендную плату, рекламу, амортизационные отчисления, фонд оплаты труда и прочие расходы (табл. 6). Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования основных фондов в 5 лет. К постоянным затратам также относятся налоговые отчисления, но в таблице они не учитываются, поскольку их размер не фиксированный и зависит от размера выручки.

Таблица 6. Постоянные затраты

Наименование

Сумма в мес., руб.

1

Аренда

15000

2

Реклама

5 000

3

Амортизация

3 800

4

Коммунальные платежи и Интернет

5 000

5

ФОТ

97 500

6

muut

3 000

Итого:

129 300

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 129 300 рублей.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Hankkeen sijoituskohteen houkuttelevuus voidaan arvioida yksinkertaisten ja integroitujen suoritusindikaattorien perusteella. Rahan arvon muutos ajan myötä otetaan huomioon käyttämällä kassavirran diskonttausmenetelmää.

480 000 ruplan alkuinvestointien rekrytointitoimiston takaisinmaksuaika on 9 kuukautta. Keskimääräinen myynti kuukaudessa on 7 tilausta. Tästä eteenpäin projektin kuukausittainen nettovoitto suunniteltujen myyntimäärien saavuttamisen jälkeen on 158 000 ruplaa. Suunnitellun myyntimäärän on tarkoitus saavuttaa kymmenentenä työkuukautena.

Ensimmäisen toimintavuoden vuosittainen nettotulos on yli 893 000 ruplaa. Ensimmäisen toimintavuoden myynnin tuotto on 34%. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 28% ja sisäinen tuottoprosentti ylittää diskonttokoron ja on yhtä suuri kuin 15, 6%. Nykyinen nettoarvo on positiivinen ja on 995 546 ruplaa, mikä osoittaa hankkeen houkuttelevuuden investointien kannalta.

Rekrytointitoimiston rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon optimistinen myyntiennuste, jonka voidaan odottaa pääsyä tietokantaan ja mainoskampanjan korkea tehokkuus.

9. RISKIT JA TAKUUT

Hankkeen riskikomponentin arvioimiseksi on tarpeen suorittaa riskianalyysi. Rekrytointitoimiston riskit ovat melko spesifisiä ja vaativat erityisten toimenpiteiden kehittämistä niiden estämiseksi.

- kova kilpailu markkinoilla. Asiakasyritykset kääntyvät mieluummin luotettavien toimistojen puoleen, joilla on tietty painoarvo markkinoilla, koska asiakas ja toimisto ovat aluksi epäluuloisia toisistaan. Siten uusien virastojen kannalta kielteinen tekijä on markkinoilla vahvempien virastojen, jotka ovat onnistuneet todistamaan itsensä, toiminta. Samanaikaisesti tavanomaiset kilpailutoimenpiteet eivät aina ole tehokkaita - esimerkiksi alentamalla palvelujen kustannuksia. Asiakas ei säästä palvelussa, joka vaatii takuita ja korkeaa laatua. Tätä riskiä voidaan vähentää luomalla oma asiakaskunta ja luomalla kilpailuetuja: laaja tietokanta, toiminnan tehokkuus, asiakkaalle sopivat olosuhteet ja kanta-asiakasohjelma säännöllisille asiakkaille.

- vuokrakustannusten nousu, joka aiheuttaa kiinteiden kustannusten nousun ja voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen. On mahdollista vähentää riskin todennäköisyyttä tekemällä pitkäaikainen vuokrasopimus ja valitsemalla vilpittömän vuokranantajan.

- myynnin kausiluonteisuus. Rekrytointitoimistojen työssä ei ole kausiluonteisuutta, mutta on syytä pitää mielessä, että joulukuu, huhtikuu, heinäkuu ja elokuu ovat vähemmän aktiivisia kuukausia. Tämä johtuu tosiasiasta, että näinä kuukausina ihmiset todennäköisimmin etsivät työtä. Tämä ei koske työnantajien hakemuksia, mutta ehdokkaiden määrän vähentyminen vaikeuttaa viraston työtä ja aiheuttaa riskin, että tilausta ei noudateta. Kausiluonteisuuden riskin minimoimiseksi on tarpeen työskennellä aktiivisesti tietokantojen kanssa.

- tietoon liittyvät riskit. Inhimillisellä tekijällä on valtava vaikutus viraston työhön. Työn aikana voi ilmetä seuraavia ongelmia: hakija antaa vääriä tietoja itsestään; työnantaja otti ehdokkaan koeaikaksi ja palkkasi hänet epävirallisesti piilottamalla hänet edustajalta. Ensimmäisessä tapauksessa viraston on tarkistettava kaikki hakijan toimittamat tiedot. Toisessa tapauksessa edustajan on suoritettava kaikki liiketoimet kirjallisesti ja lain mukaisesti määrittelemällä huolellisesti asiakkaan maksuvelvollisuus tai pyytämällä ennakkomaksu palveluistaan.

- liiketoiminnan alirahoitus. Rekrytointitoimistojen toiminnan erityispiirteinä on, että virastot eivät suunnittele budjettejaan absoluuttisen määrän perusteella, vaan sen saamisen todennäköisyyden perusteella. Alirahoituksen riskien minimoimiseksi rekrytointitoimiston on suoritettava kaikki sopimukset laillisesti.

- maksujen viivästyminen sopimusten nojalla. Tämä riski on melko vakava ja voi johtaa taloudellisiin ongelmiin. Tämän riskin minimoimiseksi suositellaan, että osapuolten suhde ja riitojen ratkaisumenetelmät määritetään selvästi. Erityisesti määrätä seuraamuksia asiakkaalle, jos palvelujen maksuehtoja ei noudateta.

- riski, että työnantaja- ja työnhakijoiden "tietokanta" varkautuu agenttien työntekijöiden irtisanomisen yhteydessä. Tietokannan varkausriskin minimoimiseksi sinun on huolehdittava henkilökohtaisesta pääsystä tietokantaan (käyttäjän tunnistaminen järjestelmään tullessa, "elektronisen avaimen" käyttö) sekä luotettavien ohjelmistojen käytöstä tietokantaa luotaessa.

- työntekijöiden huolimattomuus, joka johtaa tappioihin, motivaation puute, mikä johtaa heikkoon työntekoon. Agenttien henkilöstön huono työ voi johtaa alhaisiin myynti- ja taloudellisiin menetyksiin. Tämän välttämiseksi tarvitaan systemaattista valvontaa, taloudellista motivaatiota ja henkilöstön työn standardisointia. Helpoin tapa vähentää tätä riskiä rekrytointivaiheessa. On tarpeen suorittaa huolellinen valinta työntekijöitä ja tarjota heille suotuisat työolosuhteet, jotka voivat houkutella kokeneita työntekijöitä.

Taulukossa 7 esitetään yhteenveto hankkeen riskikomponentin analyysistä. Määrällisen riskinarvioinnin ansiosta on mahdollista selvittää, mihin johtajien tulisi keskittyä ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tappioiden minimoimiseksi.

Taulukko 7. Määrällinen riskianalyysi

Riskin nimi

(riskiryhmät)

Loukkaava mahdollisuus (0-1)

Riskin merkitys yritykselle (0-10 pistettä)

Riskinarviointi (lause 2 * lause 3)

Kilpailijoiden reaktio

0, 9

9

8.1

Vuokraongelmat

0, 2

1

0, 2

Myynnin kausiluonteisuus

0, 3

2

0, 6

Tietoriskit

0, 9

8

7.2

Alirahoitusliiketoiminta

0, 6

7

4.2

Maksuviivästykset sopimusten nojalla

0, 5

8

4.0

Tietokannan varkausriski

0, 4

8

3.2

Henkilöstöongelmat

0, 4

8

3.2

Edellä esitettyjen laskelmien mukaan vakavimmat riskit ovat kilpailijoiden reaktio- ja tietoriski. Ensimmäisessä suunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota kilpailuetujen muodostumiseen, ja toisessa suunnassa on tarkastettava huolellisesti kunkin asiakkaan ja ehdokkaan tiedot.

Siksi toimiva henkilöstön haku- ja valintajärjestelmä, asiakkaiden houkuttelemiseen tarkoitettu järjestelmä, kyky reagoida nopeasti muutoksiin, tuntea haluttujen tehtävien kehityssuunta ja tehdä laadukasta työtä tietokannan luomiseksi ovat tärkeitä rekrytointitoimiston työssä.

Evgenia Yurkina

(c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019