Yrityksesi: kuinka avata vakuutusyhtiö

* Laskelmissa käytetään keskimääräisiä tietoja alusta alkavista sijoituksista:

100 000 - 400 000 ₽

Maksut vakuutusasiamiehille:

10-30%

Nettotulos:

50 000 - 150 000 ₽

Takaisinmaksuaika:

3 - 6 kuukautta

Onko realistista avata oma vakuutusyritys ja kuinka paljon voit ansaita siitä? Ymmärrämme peruskäsitteet ja -muodot, analysoimme vakuutusmarkkinoita, laskemme sijoituksia.

Venäjän federaation vakuutusmarkkinat ovat viime vuosina kasvussa, mikä on erityisen havaittavissa Venäjän liiketoiminnan muihin alueisiin vaikuttavien kriisilmiöiden sarjan taustalla. Näille markkinoille pääseminen edellyttää mielestämme jo kokemusta ja kertyneitä asiakkaita tällä alalla. Tarjoamalla riittävän kannattavuuden vakuutusliiketoiminta antaa yrittäjälle mahdollisuuden perustaa oma yritys vähäisin sijoituksin.

Vakuutustoiminnan peruskäsitteet

Vakuutus on tapa korvata tappiot, jotka aiheutuvat yksityishenkilöille tai oikeushenkilöille jakamalla ne järjestelmän osallistujien kesken. Sekä liike-elämässä että tavallisten ihmisten elämässä on ajoittain tappioiden riski. Nämä voivat olla yksinkertaisia ​​riskejä, kuten tulipalo tai onnettomuus. Riskejä voi olla monimutkaisempia, kuten vastuu sopimuksen laiminlyönnistä tai tahattoman vahingon riski. Kaikkien näiden riskien esiintyminen voi aiheuttaa vakavaa taloudellista vahinkoa sekä oikeushenkilöille että yksityishenkilöille. Vakuutusyhtiöt auttavat minimoimaan tällaisten riskien aiheuttamat tappiot.

Lyhyesti sanottuna, vakuutus on vakuutuksenantajan (vakuutuspalveluja tarjoavan) ja vakuutetun (riskit vakuuttavien) välinen suhde sekä yksityishenkilöiden että oikeushenkilöiden etujen suojelemiseksi vakuutustapahtumien yhteydessä, toisin sanoen tiettyihin tapahtumiin, jotka voivat johtaa vakuutettujen taloudellisiin menetyksiin, jotka johtuvat heidän maksamista vakuutusmaksuista muodostuvista rahavaroista. Vakuutusmaksu on määrä, jonka vakuutuksenottaja maksaa säännöllisesti vakuuttajalle vakuutussopimuksen mukaisesti. Sitä kutsutaan myös bruttopalkkiona.

Yksinkertaisesti sanottuna vakuutusyhtiöt perivät vakuutusmaksut, jotka ovat tietyksi ajaksi huomattavasti pienempiä kuin vakuutuksenantajan maksama vakuutuskorvaus vakuutetun tietyistä menetyksistä. Koska vakuutusyhtiö kuitenkin kerää maksuja monilta vakuutuksenantajilta, joilla joillakin ei ole todellisia riskejä, tämä ero kaikilta vakuuttajalta perittyjen vakuutusmaksujen ja maksettujen vakuutusmaksujen välillä muodostaa vakuutusyhtiön tulot. Tältä osin vakuutusmaksujen määrä lasketaan huolellisesti tilastotietojen perusteella, jotka koskevat vakuutustapahtuman mahdollisuutta, vakuutuksenottajien lukumäärää ja mahdollisen vahingonkorvauksen määrää.

Tämä on vakuutusyhtiön suurin vaikeus. Jos vakuutusmaksu on erittäin korkea, vakuutuksenantajille ei ole kannattavaa vakuuttaa itseään, he mieluummin kantavat taloudellisten vahinkojen riskit itsensä menettäessä, eikä vakuutusyhtiö saa tuloja. Toisaalta, jos vakuutusten kokonaismäärä on vähemmän kuin vakuutuskorvausten määrä, vakuutusyhtiö konkurssiin.

Lisäksi vakuutuskorvausten määrien lisäksi vakuutusmaksun tulisi kattaa yhtiön toimintakustannukset, tuottaa tietty määrä voittoa ja ottaa huomioon vähennykset vakuutusvarausten luomisessa. Vakuutusmaksujen ja vakuutuskorvausten tarkkaan laskemiseen ja tasapainottamiseen käytetään monimutkaisia ​​matemaattisia kaavoja ja tekniikoita, jotka kukin vakuutusyhtiö on kehittänyt.

Venäjän vakuutusmarkkinoiden analyysi

Vakuutusmarkkinoiden tehokkuutta voidaan kutsua yhdeksi kannattavimmista liiketoiminta-alueista Venäjällä. Esimerkiksi vuonna 2017 vakuutusyhtiöt saivat yli 1278 miljardia ruplaa vakuutusmaksuja, mikä on 8, 3% enemmän kuin vuonna 2016 kerätyt määrät. Kuten näette, Venäjän talouden kriisitilanteessa tällainen kasvuvauhti on erittäin arvokas.

Toisaalta vuonna 2017 vakuutusyhtiöt käyttivät vakuutusmaksuina 509, 7 miljardia ruplaa. Maksut kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna vain 0, 77%. Tällainen dynamiikka luonnehtii vakuutusyhtiöiden tulojen kasvua, joka ylittää kustannukset. Koska on helppo laskea, vakuutusyhtiöt maksavat alle 40% kerätyistä varoista. Venäjän federaatiossa ei ole monia teollisuudenaloja, jotka tarjoavat yli 60 prosentin marginaalin (eli tulojen ja välittömien kulujen suhteen).

Henkivakuutussegmentin vakuutusmaksujen kasvuvauhti hidastui hieman (53, 7% vuonna 2017, 66, 3% vuonna 2016), mutta vakuutusmaksujen kasvun kannalta vuosi 2017 oli ennätyksellinen - lähes 116 miljardia ruplaa. Itse asiassa tällä hetkellä henkivakuutus on vakuutusmarkkinoiden kehityksen päätekijä.

Pitkäaikaisen henkivakuutuksen vuoksi näiden sopimusten mukaiset maksut eivät ole vielä siirtyneet aktiiviseen vaiheeseen, mikä varmistaa erityisen segmentin kannattavuuden. On huomattava, että henkivakuutussegmentin kehitys etenee pääasiassa pankkikanavan kautta ja keskittyy sijoitusvakuutukseen, jota tarjotaan vaihtoehtona talletuksille. Lainaa saaessaan monet pankit sisällyttävät pankkikorkojen määrään tietyn määrän, joka lähetetään asiakkaan henkivakuutukselle, jolloin pankki, vakuuttaen asiakkaan hengen, vähentää lainan laiminlyönnin riskiä hänen kuolemansa yhteydessä. Tietysti vastaanottaja maksaa kaiken tämän.

On laittomia tapoja houkutella asiakkaita vapaaehtoiseen henkivakuutukseen, jota vakuutusyhtiöt kuitenkin käyttävät aktiivisesti. Esimerkiksi jotkut vakuutusyhtiöt myyvät CTP: tä vain ostaessaan henkivakuutuksen. Tämä on laitonta, mutta alueilla vakuutusyhtiöt käyttävät tätä menetelmää aktiivisesti.

Tärkeimmät vakuutusalat Venäjän federaatiossa olivat: henkivakuutus, maalla kulkevien ajoneuvojen vakuutukset, lento- ja avaruusriskien vakuutukset, maatalouden vakuutus, oikeushenkilöiden omaisuusvakuutus, kansalaisten omaisuusvakuutus, vapaaehtoinen vastuuvakuutus, vaarallisten tilojen omistajien pakollinen vastuuvakuutus, rahdinkuljettajan pakollinen vastuuvakuutus, liikennevakuutus. Kuten huomaat, vakuutusmarkkinat ovat melko laajat.

Venäjällä on tällä hetkellä 246 vakuutusyhtiötä. Eniten vakuuttajaa rekisteröitiin: Moskovassa - 128, Pietarissa ja Tatarstanin tasavallassa - 12 organisaatiota, Moskovan alueella - 9, Samaran alueella - 7, Hantimansin autonomisella alueella - 6.

Vakuutusyhtiöiden lukumäärä vuonna 2017 väheni 30: lla. Jos aikaisempina vuosina suurin osa lisenssien peruuttamisista liittyi sääntelijän vaatimusten noudattamatta jättämiseen ja toimilupien pakottamiseen peruuttamiseen, vuonna 2017 21 yritystä kieltäytyi myöntämästä lisenssejä vapaaehtoisesti.

Vakuutusmarkkinoiden yleiselle kehitykselle on siis ominaista sen volyymin ja kannattavuuden kasvu, mutta suuret yritykset puristavat vähitellen kilpailijoita tai imevät ne markkinoille.

Vakuutusorganisaatioiden tyypit: mikä yritys on todella avoin

Venäjällä on kolme vakuutusliiketoiminnan organisaatiotyyppiä: vakuutusyhtiö, vakuutusmeklari ja vakuutusyhtiö. Kaikki nämä kolme tyyppiä eroavat huomattavasti toisistaan ​​sekä liiketoiminnan taloudellisessa mallissa että toiminnan luonteessa. Mieti, mitkä ovat niiden erot.

Vakuutusyhtiö on oikeushenkilö, joka tarjoaa vakuutuspalveluita ja toimii vakuuttajana. Vakuutusyhtiö sitoutuu vahingonkorvausvakuutukseen vakuutustapahtuman aikaan. Vakuutusyhtiölle vaaditaan valtion vakuutusvalvontaviranomaisen lupa.

Vakuutusmeklari on organisaatio, joka tarjoaa palveluja vakuutuksenottajalle parhaan vakuutuksenantajan ja sen erityisen vakuutustuotteen valinnassa sekä avustaa vakuutuksenottajaa vakuutuskorvauksen saamisessa. Itse asiassa tämä on vakuutusmarkkinoiden konsulttiyritys, joka saa korvausta ei vakuutusmaksun muodossa, kuten vakuutusyhtiö, vaan palkkion muodossa asiakkaalta. Vakuutusmeklari vaatii toimiluvan toimintojen harjoittamiseen. Lisäksi vakuutusmeklari arvioi vakuuttajan riskit, ilmoittaa, mitkä riskit on vakuutettava, mikä yritys on parempi tehdä, ja miten mukauttaa vakuutusyhtiön kanssa tehtyä sopimusta siten, että vakuutuksenottajalle taataan korvaus vakuutustapahtumasta.

Vakuutusasiamies voi olla oikeushenkilö tai yksittäinen vakuutussopimus vakuutusyhtiön puolesta. Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen työstä vakuutusasiamiehille. Vakuutustoimisto ei vaadi lisenssiä. Vastaavasti kaikki riskit ja taloudellinen vastuu vakuutuksenottajalle on vakuutusyhtiöllä, jonka puolesta vakuutusasiamies työskentelee.

Tärkeimmät Venäjän federaation vakuutustoimintaa säätelevät asiakirjat ovat lait, ohjesäännöt, standardit, ohjeet ja muut asiakirjat, joita on yli 50. Ilman pätevää lakimiestä ei ole mitään syytä yrittää ymmärtää tätä suurta määrää asiakirjoja. Mutta jos haluat saada yleiskuvan vakuutustoiminnan laillisesta tuesta, aloita tutustumalla Venäjän federaation lakiin, päivätty 18.8.2019 N 4015-1 (sellaisena kuin se on muutettuna 18.8.2019) "Vakuutusliiketoiminnan järjestämisestä Venäjän federaatiossa".

Pitäkäämme mielessä tärkein kohta, joka liittyy vakuutusyrityksen avaamiseen.

Venäjän federaation duuma antoi heinäkuussa 2018 lain vakuutusjärjestöille asetettujen vaatimusten lisäämisestä. Tässä laissa säädetään vakuutusyhtiöiden vähimmäispääoman korottamisesta asteittain 300 miljoonaan ruplaan (aikaisemmin 120 miljoonaan ruplaan), henkivakuutuksissa mukana oleville 450 miljoonaan ruplaan (aikaisemmin 240 miljoonaan ruplaan), jälleenvakuutukseen osallistuville yrityksille, ts. vakuutuksenantaja vakuuttaa toisen riskit, jopa 600 miljoonaan ruplaan asti (aikaisemmin se oli 480 ruplaa). Pakollista sairausvakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöiden vähimmäispääoman tulisi olla 120 miljoonaa ruplaa. Siten vähimmäisinvestointi vakuutusyhtiön perustamiseen on vähintään 150 miljoonaa ruplaa.

Välittäjätoimintaa harjoittavan yrityksen perustamiseksi vakuutusvälittäjänä yrityksen on annettava vähintään 3 miljoonan ruplan suuruinen pankkitakaus tai asiakirjat, jotka vahvistavat, että sillä on omat varat saman verran.

Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2019. Mutta sinun ei pitäisi yrittää avata vakuutusyhtiötä aikaisemmin kuin tällä ajanjaksolla pienemmällä osakepääomalla, koska tämän lain voimaantulosta lähtien kaikkia vakuutusmarkkinoiden osallistujia vaaditaan lisäämään pääomaa. Vaatimukset osakepääoman korottamiselle astuvat asteittain usean vuoden ajan.

Siksi vakuutusliiketoiminnasta puhuttaessa voidaan kohtuudella jättää mahdollisen yrityksen perustamisen ulkopuolelle organisaatio, kuten vakuutusyhtiö, koska sen avaamista koskevat vaatimukset ovat erittäin suuret ja niitä tiukennetaan. Se voi olla vain vakuutusvälittäjänä tai vakuutusasiamiehenä toimiva yritys.

Vakuutusmeklari vs. vakuutusasiamies - mikä on kannattavampaa

Venäjällä on noin 70 vakuutusvälittäjää. Tämä on hyvin pieni määrä yrityksiä maassa, jonka väkiluku on yli 140 miljoonaa ihmistä.

Kuten edellä kirjoitimme, vakuutusmeklari auttaa vakuuttajaa valitsemaan ja saamaan parhaat vakuutusmarkkinaedellytykset vakuutustuotteelleen. Hän kuitenkin maksaa vakuutusmeklarin palveluista. Tietenkin, vakuutuksenantaja säästää samalla omaa aikaa tutkia koko markkinoita ja niillä olevia monia tarjouksia sekä etsiä todella luotettavaa vakuutusyhtiötä.

Korvauksen määrä vakuutusmeklarin palveluista on noin 20% vakuutuksen kustannuksista. Tämä on huomattava summa, asiakas ei ole aina valmis menemään tällaisiin kuluihin. Lisäksi vakuutuksenvälittäjän pankkitakauksen tai omien varojen määrän tulisi olla vähintään 3 miljoonaa ruplaa.

Lisäksi nykyinen uuden tilikartan käyttövaatimus merkitsee noin 1, 2 miljoonan ruplan ohjelmistojen saatavuutta, ja sen ylläpitoon tarvitaan noin 400 tuhatta ruplaa vuodessa. Ja tämä on henkilöstön palkkojen, toimistojen ylläpidon ja muiden liiketoiminnan kulujen lisäksi. Tämä tilanne johtaa siihen, että vakuutusvälittäjien määrä vähenee joka vuosi - monet toimijat näillä markkinoilla kieltäytyvät lisensseistä.

Tietenkin on joukko yrityksiä, jotka kutsuvat itseään vakuutusmeklareiksi, mutta näistä vain 5 prosentilla on välityslupa eli vain nämä 5 prosenttia työskentelevät laillisesti.

Vakuutuslaitoksille ei käytännössä aseteta mitään vaatimuksia heidän työlleen, niiden toimintaa säätelevät vakuutusyhtiöt, joiden puolesta he työskentelevät. Voit rekisteröidä osakeyhtiön ja toimia itsenäisenä yrittäjänä. Ei vaatimuksia pääomalle tai erityiselle kirjanpitomuodolle. Ainoa vaikeus on käydä haastattelu sen vakuutusyhtiön kanssa, jonka edustajana haluat olla. On tarpeen näyttää sekä vakuutuspalvelumarkkinoiden tuntemus että kertynyt asiakaskunta. Etusija annetaan tietenkin edustajille, joilla on jo kokemusta vakuutusyhtiöistä.

Joten päättelemme, että tällä hetkellä vakuutusmeklarin toiminnan järjestäminen Venäjän federaatiossa on erittäin kallista ja monimutkaista. Jos puhumme pienyrityksistä, on välttämätöntä avata vakuutustoimisto.

Vakuutuslaitoksen tulot ja kulut

Vakuutuslaitoksen toiminta on työtä ihmisten kanssa. Itse asiassa vakuutustoimisto on yritys, jolla on useita vakuutusasiamiehiä.

Kuten edellä kirjoitimme, vakuutustoimiston avaaminen on ammattilaisten liike. Se sopii niille, jotka ovat työskennelleet jonkin aikaa vakuutusasiamiehenä yhtiön henkilöstössä. Ja jos olet niin ammattilainen, niin liiketoiminta on sinun vastuullasi. On suositeltavaa aloittaa vakuutustoimiston avaaminen yhden henkilön kanssa. Vakuutusliiketoimintaa ja sen näkymiä on helpompi nähdä sisäpuolelta ilman paljon investointeja.

Ensimmäisessä vaiheessa tällaisen yrityksen avaaminen on parempi avata IP. Aluksi voit tehdä ilman toimistoa ollenkaan. Tarvitset vain tietokoneen, tulostimen, jolla on skanneri, ja työaseman. Toisin sanoen vähimmäissijoitus tällaisen yrityksen avaamiseen on noin 50 tuhatta ruplaa.

OKVED: n peruskoodi on valita 18.08.2019 ”Muu vakuutuksen lisätoiminta, paitsi pakollinen sosiaaliturva”.

Jos sinulla on jo riittävästi kokemusta ja tiedät liiketoiminnan, voit avata yrityksen, jolla on kolme tai neljä vakuutusagenttia. Kolme toimivaa vakuutusasiamiestä perustavan yrityksen kustannukset ovat noin 150 tuhatta ruplaa. Toimistolle asetetut vaatimukset ovat tässä tapauksessa vähäiset, joten voit valita pienen valmiisen huoneen, mieluiten huonekaluilla ja jota ei tarvitse korjata. Tällaiset tilat kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla ovat riittävät kaikilla alueilla.

Tietysti tällainen vakuutustoimisto ei palaa heti takaisinmaksuaikaan, kuten mikä tahansa yritys. Mutta vakuutusasiamiehen palkka koostuu pääsääntöisesti palkkio-osasta, palkkaosa on minimaalinen. Siksi kolmen ihmisen toimistossa sinun on siirrettävä pientä vaihtorahastoa tilojen vuokran, työntekijöiden pienen palkan ja muiden toimintakulujen, esimerkiksi viestinnän ja toimistotarvikkeiden, maksamiseksi. Joten pienen vakuutustoimiston avaamiseksi tarvitset noin 400 tuhatta ruplaa.

Tietysti voit selviytyä paljon pienemmällä määrällä, mutta tällaisessa liiketoiminnassa on toivottavaa olla pieni taloudellinen varastossa varmistaakseen yrityksen työn, joka on välttämätöntä kanta-asiakkaiden toiminnalle ja liiketoimintaprosessien kehittämiselle. Sijoituksen vähimmäismäärä voi mielestämme olla 100 tuhatta ruplaa.

Vakuutusliiketoiminta menestyy, kun vakuutusasiamiehet ovat ammattilaisia. Vakuutusasiamiehen keskimääräinen palkkio on noin 10-30% vakuutuksen hinnasta vakuutustuotteen tyypistä riippuen. Yrityksen omistajana jätät itsellesi osan vakuutusasiamiehen ansaitsemasta määrästä, mikä on yrityksesi tuloja.

Useimmiten joudut myymään vakuutustuotteita seuraavilla alueilla:

 • CTP ja CASCO;

 • henki- ja sairausvakuutus;

 • yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden omaisuuden vakuutukset;

 • yritysvakuutus.

Jos sinulla on kolme pätevää vakuutusasiamiestä, yrityksesi voitto on alkuvaiheessa noin 50-70 tuhatta ruplaa kuukaudessa. Lisäksi kaikki riippuu siitä, kuinka onnistunut myynti tulee olemaan. Onnistuneen myynnin tapauksessa yrityksesi voitto kasvaa ilmoitetulla työntekijämäärällä 100 - 150 tuhanteen ruplaan. Jos asiat menee hyvin, edustajien henkilöstöä voidaan laajentaa 10–15 henkeä.

Sijoitusten takaisinmaksuaika vakuutustoimiston avaamisen yhteydessä on yleensä 3 kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Markkinointi ja vakuutustoimiston markkinointi

Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä potentiaalinen asiakas. Hänen motiiviensa, tulojensa selvittämiseksi on selvitettävä, mitkä vakuutustuotteet ovat asiakkaalle ensisijaisia.

 • Henkilökohtainen yhteyshenkilö. Vakuutustoiminnan menestyksen perusta on henkilökohtainen yhteys asiakkaaseen. Siksi ovat ensinnäkin vakuutusasiamiesten henkilökohtaiset ominaisuudet. Yhteistyö, vakuutustuotteiden erinomainen tuntemus, edustajien edustava ulkonäkö ovat menestyksen perusta. Myyntitekniikan perusteet, väitteiden kanssa työskenteleminen ja psykologian perusteiden tunteminen ovat pakollisia vakuutusasiamiehelle.

 • Sivusto. Sinun on tehtävä hyvä ja ymmärrettävä verkkosivusto vakuutusyhtiösi tuotteilla. Mainostaminen sosiaalisissa verkostoissa voi myös lisätä asiakkaidesi määrää merkittävästi.

 • Sosiaaliset verkostot. Sosiaalisiin verkostoihin on tarpeen julkaista artikkeleita, jotka kuvaavat sekä myymäsi vakuutustuotteiden etuja että tapauksia, jotka osoittavat, kuinka vakuutus on auttanut ihmisiä vaikeissa tilanteissa.

 • Kontekstuaalinen mainonta. Kontekstuaalinen mainonta toimii myös, jos se on kohdistettu oikein halutulle asiakaskunnalle ja alueelle. Menestyvä kyltti ja toimisto paikassa, jolla on paljon liikennettä, houkuttelevat asiakkaita yksinkertaisiin tuotteisiin, kuten OSAGOan.

Yli 80% virastoa koskevista tiedoista tulisi olla imagoperusteisia ja niiden tulisi pyrkiä luomaan virastollesi positiiviset näkymät vakuutuspalvelujen ostajien kannalta. Yrityksen erityispiirteet huomioon ottaen sinun on yritettävä tehdä mainonnasta ikimuistoinen. Joitakin mainosideoita voidaan saada valitsemalla "25 vakuutusyhtiöiden luovaa videota".

Franchise-vakuutusvirasto

Vakuutusyhtiöiden franchising-hankinnat voivat vähentää yrityksen perustamisen riskejä. Saat oikeuden työskennellä tunnetun brändin puolesta, tietyn asiakaskunnan, jonka franchising-omistaja lähettää suoraan, joukon edustajien koulutuskursseja ja liiketoimintaprosessien säännöksiä. Joissakin tapauksissa yritykselle tarjotaan oikeudellista ja kirjanpidollista tukea.

Tällaisen franchising-hankinnan kustannukset ovat 50 tuhatta ruplaa. Franchising-vakuutustoimiston avaamiseen tarvittavat investoinnit ovat 120 tuhatta ruplaa. Rojalti alkaa 8 tuhatta ruplaa.

Franchising-omistaja voi lisäksi tarjota seuraavia palveluita:

 • mainonnan järjestäminen Internetissä;

 • valmis ulkomainonta, ts. kyltit, mainostelineet ja painotuotteet;

 • työntekijöiden kouluttaminen vakuutustuotteissa ja myyntitekniikoissa;

 • sopimusten tekeminen vakuutusyhtiöiden kanssa;

 • asiakirjat työprosessin järjestämiseksi;

 • henkilöstön motivaatiojärjestelmä.

Franchisen suhteellisen alhaisten kustannusten vuoksi on syytä harkita sen hankkimismahdollisuutta, etenkin koska tällaisia ​​franchising-vaihtoehtoja on tarjolla suuri määrä ja valinnanvaraa on.

Проанализировав возможности, которые предлагает страховой рынок для открытия собственного бизнеса, мы считаем целесообразным остановиться на выборе формы организации в виде страхового агентства, как наиболее прибыльного, и, вместе с тем, требующего минимальных инвестиций. Развитие этого рынка в последние годы обусловило наличие множества свободных ниш в данной сфере бизнеса. Ключевым фактором успеха для данного бизнеса будет являться привлечение высокопрофессиональных страховых агентов.

Антон Водолазов, бизнес-консультант, кандидат экономических наук

Связаться с автором:

(c) www.clogicsecure.com - portaali liiketoimintasuunnitelmiin ja suuntaviivoihin pienyrityksen perustamiseksi 18.8.2019